XF-8Dz607752528368_cfec85fa971c87c3a7f0eb18c370f155

XF-8P

  • Giá thị trường: 160.000 đ
  • Bảo hành: Bảo hành 3 năm
  • Chất liệu: Inox 304