clb1505929494

FV-1400Đ

  • Giá thị trường: 1.760.000 đ
  • Bảo hành: 3 năm
  • Chất liệu: Đồng
  • Kích thước: 30 cm
  • Màu sắc: Đồng giả cổ
  • Phong cách: Gỉa cổ
  • Thương hiệu: FUJI-TH