FL-03-600IMG_20180303_160701

FL-02

  • Giá thị trường: 400.000 đ
  • Bảo hành: Bảo hành 3 năm
  • Thương hiệu: FUJI-TH

Vòi lạnh ( một đường nước)