B4-14B4-10-800.000B4-12-400.000B4-02-400.000B4-05B4-07-200.000B4-11

B4-03

  • Giá thị trường: 200.000 đ
  • Bảo hành: Bảo hành 3 năm
  • Chất liệu: Bảo hành 3 năm